Νόμιμη Δημοσίευση Ισολογισμών

Η πρώτη (και οικονομικότερη) υπηρεσία δημοσίευσης ισολογισμών
σύμφωνα με τον νόμο 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012)


Καλέστε μας τώρα   

Σε όλα μας τα πακέτα προσφέρουμε κανονικό domain name (και όχι sub-domain)

Υποστήριξη


-Τί ισχύει για τις δημοσιεύσεις ισολογισμών με βάση το νόμο 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012;
 
    Το άρθρο 232 του νόμου 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012 αναφέρει:
 
    Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων
 
 1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
 
    2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
 
 
-Πόσους ισολογισμούς μπορώ να δημοσιεύσω στο afm.gr;
 
    Με την ετήσια συνδρομή σας μπορείτε να δημοσιεύσετε απεριόριστο αριθμό ισολογισμών για μία μόνο εταιρεία/ΑΦΜ.
 
 
-Χρειάζονται κάποιες άλλες ενέργειες μετά την δημοσίευση ενός ισολογισμού στο afm.gr;
 
    Οι Α.Ε και Ε.Π.Ε. που έχουν κάνει αυτοαπογραφή και έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Β.Ε.Α, έχουν πλέον ως Μητρώο τους το Γ.Ε.ΜΗ. Αυτό, τους επιτρέπει να αντικαταστήσουν τη δημοσίευση των ισολογισμών τους στις εφημερίδες με τη δημοσίευση (ανάρτηση) στην ιστοσελίδα τους. Η δημοσίευση στο ΦΕΚ, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική.
 
    Για να γίνει αυτό νόμιμα, πρέπει να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους (website) στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν δεν το έχουν ήδη κάνει κατά την απογραφή τους, πρέπει να ζητήσουν την καταχώριση τώρα, με αίτηση που θα βρουν στην Υπηρεσία Μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ και στην ιστοσελίδα του Β.Ε.Α (παράβολο 10€ για την καταχώριση).
 
    Οι εταιρείες κάθε φορά που αναρτούν ισολογισμό στην ιστοσελίδα τους, πρέπει να γνωστοποιούν την ανάρτηση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, καθώς σύμφωνα με το νόμο, «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, ξεκινούν ή λήγουν, από την ημέρα που η εταιρεία ανακοινώνει στο Γ.Ε.ΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη και αντιμετωπίζει ακυρότητα των πράξεων».
 

-Εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η ανάρτηση ενός ισολογισμού σε ΦΕΚ;
 
    Ναί, η δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική για την επιχείρηση.
 Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 
Βρίσκεστε εδώ: Home ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ